ประกาศ   

- การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2564 ทางอินเทอร์เน็ต ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 และประกาศผลอย่างเป็นทางการและรายงานตัวในวันศุกร์์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ::

- กำหนดการรายงานตัวผู้สอบผ่านรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2564

 

- ขอให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบคัดกรอง ::

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะกรรมกํารสอบคัดเลือกฯ

 

Line id : admission-rtna64

 

QR CODE